فراخوانی | دنیای فناوری-گاسپ وب

فراخوانی همه بوگاتی شیرون های فروخته شده به دلیل یک مشکل بسیار کوچک!

فراخوانی همه بوگاتی شیرون های فروخته شده به دلیل یک مشکل بسیار کوچک!

در کشورهای توسعه یافته و به عبارت بهتر، در هر نقطه از کره زمین که فروشندگان و تولید کنندگان کالا و خدمات به رعایت حقوق مصرف کننده اهمیت دهند و سازمان های نظارتی سختگیری برای ادامه مطلب